ยโสธรจัดสมรสหมู่ “14 กุมภา สัญญาฮักแท้ พญาแย้ นำโชค”

ยโสธรจัดสมรสหมู่ “14 กุมภา สัญญาฮักแท้ พญาแย้ นำโชค”14 กุมภาพันธ์ 62 ที่สนามหญ้าหน้าพญาแย้ บ้านซ่งแย้เหนือ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เวลา 09.00 น. นายจักรพงศ์ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ เป็นประธานและนายทะเบียนการจดทะเบียนสมรสหมู่ เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ปี 2562 ร่วมกับ คุณพ่อไพทูรย์ แสนสวัสดิ์ บาทหลวง โบสถ์มิคาแอลซ่งแย้ โบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีคู่สมรสเข้าร่วมพิธีในวันนี้ 15 คู่ มีคุณตา-คุณยาย 1 คู่ ที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองรักครองเรือน เพราะคุณตาสี อายุ 86 ปี ส่วนคุณยายมี อายุ 71 ปี

 

ทั้งคู่อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความผูกพันธ์ ประคับประสร้างครอบครัว ดูแลบุตรหลาน สร้างบ้านแปลงเมือง อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ เอื้ออาทร ห่วงใย ใส่ใจดูแล ซึ่งกันและกัน ฝ่าฟันแม้ลำบาก โดยยึดมั่นในหลัก ฆราวาสธรรม ทั้ง 4 ประการอันมี / สัจจะ – ความซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา ใจ /ทมะ-การฝึกฝน ฝึกตน/ขันติ-ความอดทนอด ทนต่อความลำบากยากเข็ญ/จาคะ-ความเสียสละ ทั้งสิ่งของและความสุขตนเองเพือคนอื่นๆหลายคู่ที่มีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสวันนี้มีรอยยิ้มที่เต็มเปลี่ยมด้วยความรัก ในงานวันนี้นายจักรพงศ์ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ ทำพิธีปล่อยแย้เพื่อนำโชคให้กับตนเองและชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์พันธ์แย้ไว้คู่บ้านคู่ชุมชนต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ยโสธร ภาพ-ข่าว