สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมตอบโต้โควิด-19 มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมตอบโต้โควิด-19 มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังมูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพฯ ภายในซอยรามอินทรา 23 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบการทำงานในการออกรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

ของทางมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯและพูดคุยเรื่องระบบการสื่อสารในการประสานงานรับผู้ป่วยเพื่อนำส่งไปยังสถานที่กักตัวและโรงพยาบาล กับนายบัญชา ศรีนิลพันธ์ (บางกอก 1) ผู้จัดการมูลนิธิเพชรเกษมสาขากรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ทีมตอบโต้โควิด-19 ของทางมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ

แรงกาย แรงใจ รับใช้สังคม

ภาพข่าว:ฝ่ายสื่อสารมวลชนมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฯ