สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 62

สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 62

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” เพื่อนต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักระหว่างวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรักนกเงือกซึ่งในปัจจุบันนกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์จากทั้งหมดกว่า 54 สายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลก นกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีส่วนสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าส่วนใหญ่กระจายอยู่ในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และด้วยลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกเงือกเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิตนกเงือกจึงเป็นตัวแทนของความรักแท้ที่มั่นคง โดยในวันรักนกเงือกจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะนกเงือกให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 13.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” เพื่อนต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรักระหว่างวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันรักนกเงือกซึ่งในปัจจุบันนกเงือกในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สายพันธุ์จากทั้งหมดกว่า 54 สายพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วโลก นกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีส่วนสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าส่วนใหญ่กระจายอยู่ในผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และด้วยลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกเงือกเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียวไปตลอดชีวิตนกเงือกจึงเป็นตัวแทนของความรักแท้ที่มั่นคง โดยในวันรักนกเงือกจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะนกเงือกให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวเสริมอีกว่า ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ขึ้นซึ่งในปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตกแต่งสถานที่ภายในเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์เพราะนกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความรักเดียวใจเดียวตรงบริเวณด้านหน้าน้ำพุช้างค้ำ ได้มีการจัดซุ้มรูปหัวใจไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เซลฟี่บันทึกภาพความประทับใจ และในส่วนบริเวณน้ำพุนกกระเรียน ได้มีการจัดมุมถ่ายภาพ กับบรรยากาศพรีเวดดิ้ง พร้อมแจกของที่ระลึก ของรางวัล ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับมีการแสดงโชว์มาสคอตแดนซ์ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วย และในส่วนกิจกรรมบริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงนกเงือก ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนกเงือก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความสำคัญของนกเงือก อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่กับสังคมและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวร่วมสนุก อีกด้วยอาทิเช่นเกมนันทนาการ การแจกของรางวัลการประดิษฐ์หมวกนกเงือกการระบายสีภาพนกเงือกและอื่นๆอีกมากมาย.

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวเสริมอีกว่า ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรม “วันรักนกเงือก” ขึ้นซึ่งในปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตกแต่งสถานที่ภายในเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์เพราะนกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความรักเดียวใจเดียวตรงบริเวณด้านหน้าน้ำพุช้างค้ำ ได้มีการจัดซุ้มรูปหัวใจไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เซลฟี่บันทึกภาพความประทับใจ และในส่วนบริเวณน้ำพุนกกระเรียน ได้มีการจัดมุมถ่ายภาพ กับบรรยากาศพรีเวดดิ้ง พร้อมแจกของที่ระลึก ของรางวัล ให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับมีการแสดงโชว์มาสคอตแดนซ์ ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วย และในส่วนกิจกรรมบริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงนกเงือก ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนกเงือก เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความสำคัญของนกเงือก อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์นกเงือกให้อยู่กับสังคมและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวร่วมสนุก อีกด้วยอาทิเช่นเกมนันทนาการ การแจกของรางวัลการประดิษฐ์หมวกนกเงือกการระบายสีภาพนกเงือกและอื่นๆอีกมากมาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว