#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เมื่อ 11 ก.ย.62 กรม ทพ.41 โดย
ร.อ.ธนวัฒน์ เหมือนเมือง ผบ ร้อย.ทพ.๔๑๐๒ พร้อมด้วย ชป.กร.ชุด ๑ ร่วมกับ หน่วยแพทย์ ชป.กร.หมวดทหารพรานหญิง ฉก.ทพ.๔๑, น.ส.แอนจิรา ไชยสิงห์ พมจ.จังหวัดยะลา , ผู้นำหมู่บ้านตำบลตะโละหะลอ, รพ.สต.ตะโละหะลอ,โฆสกชาวบ้าน, ผช.ผรส., บัณฑิตอาสา, ตัวแทนหน่วยญาลันนันบารู, อสม.ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน บูรณาการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยพิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ม.๓, ม.๔ ต.ตะโละหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ อาการเจ็บป่วย รวมถึงให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วย
ทั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนับสนุนและช่วยเหลือ เป็นอย่างดี