คณะ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท.) ประกอบด้วย สัสดีจังหวัด , วัฒนธรรมจังหวัด , คุมประพฤติจังหวัด และ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร

12 เม.ย.62 : คณะ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร(ท.) ประกอบด้วย สัสดีจังหวัด , วัฒนธรรมจังหวัด , คุมประพฤติจังหวัด และ แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
เดินทางไปเยี่ยมเยียน และมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างต่าง ที่มาร่วมปฏิบัติงานในจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน แยกเขาทราย อ.ทับคล้อ และ แยกตะพานหิน อ.ตะพานหิน