เชียงใหม่ เปิดเผยครั้งแรกพบโพรงถ้ำกว้าง 40 ม.ยาว 50 ม. สูง 20 ม.การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง แม่งัด แม่กวง

120362 -4 เชียงใหม่ เปิดเผยครั้งแรกพบโพรงถ้ำกว้าง 40 ม.ยาว 50 ม. สูง 20 ม.การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่แตง แม่งัด แม่กวง

เปิดเผยครั้งแรก หลังพบโพร่งถ้ำขนาดใหญ่ใต้ดิน ของการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง – แม่งัด สัญญาที่ 1 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ นายจิตะพล รอดพลอย ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำด้วยเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัดบ้านห้วยหินฝน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้ขุดเจาะอุโมงค์เข้าออก ระยะ 9.4 กิโลเมตร ได้ขุดเจาะไปได้ 1.5 กิโลเมตร จากการรายงานพบว่าสภาพธรณีวิทยาแปรปรวนสูง พบน้ำใต้ดินที่มีแรงดันสูง อัตราการไหลประมาณ 500 ลิตรต่อวินาที บริเวณ กม.11+674.960 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ขณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ได้ดำเนินการเจาะสำรวจล่วงหน้า เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 จำนวน 14 หลุม พบว่าหลุมเจาะทุกหลุมเป็นการเจาะทะลุโพรง คาดการณ์ว่าข้างหน้าเครื่องเจาะอุโมงค์ TBM จะเป็นโพรงถ้ำ มีความกว้าง 40 เมตร ความยาว 50 เมตร และความสูง 20 เมตร ช่วงขุดเจาะภูเขาสูง 800 เมตร จากการขุดเจาะจากสั้นเข้าลงมามีความลึกลงใต้ดิน 382 เมตร

 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 และบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด ลงพื้นที่เข้าไปแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะจะมีหินสูงต้ำเป็นช่องเดินสลับไปมา จนเดินเข้าไปถึงโพรงถ้ำขนาดใหญ่ มีกองหินทับถมปริมาณมาก ไม่พบปล่องหรือช่องทางต่อเนื่อง เป็นหินแกรนิต ลักษณะจะกลายเป็นหินงอกหินย้อย แต่พบน้ำจำนวนมากหลังจากสูบออกมาแล้วประมาณ 40,000 ลบ.ม. เบื้องต้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ขุดเจาะอ้อมอุโมงค์เพื่อสำรวจพื้นอย่างละเอียดก่อนดำเนินการขุดเจาะผ่านโพรงถ้ำนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ศิระ วีรตันตยาภรณ์ เชียงใหม่
091-9191969*-*0919191998