พะเยา เทศบาลเมืองจัดประเพณีถวายประทีปโคมไฟพุทธบูชาลอยกระทง

พะเยา เทศบาลเมืองจัดประเพณีถวายประทีปโคมไฟพุทธบูชาลอยกระทง

เทศบาลเมืองพะเยา จัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง โดยในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นงานประเพณี ซึ่งได้จัดให้มีการถวายตกแต่งประทีปโคมไฟล้านนา การแสดงนิทรรศกาลโคมไฟ รวมทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาและ สืบสานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งกว๊านพะเยา

พระสงฆ์ รวมทั้งชาวบ้านทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันนำโคมไฟล้านนา รูปแบบต่างๆเข้าทำการติดตั้งแขวนถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลลอยกระทงกัน บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก โดยในวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลลอยกระทง ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายติดตั้งแขวนประทีปโคมไฟ รวมทั้งการจัดแสดงโคมไฟรูปแบบต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาเนื่องในเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งกว๊านพะเยา บริเวณข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบล้านนา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงเป็นไปอย่างคึกคักก่อนที่ในวันพรุ่งนี้ จะมีขบวนแห่กระทง ซึ่งจะมีขบวนกระทงจำนวนมากที่จะเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างสีสันและความสวยงามในเทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลยี่เป็งกว๊านพะเยา