ยาเสพติดทะลักเข้าพื้นที่ชายแดนจัดอบรมเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
100863_ยาเสพติดทะลักเข้าพื้นที่ชายแดนจัดอบรมเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด

10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.
เนื่องด้วยสถานการณ์พื้นที่มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำนวนมากที่จับได้ไม่ถึง50% และยังอยู่ในตะเข็บชายแดนจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองชั้นในได้อีกจำนวนมาก หน่วยงานทหารฝึกอบรมเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดโดยใช้การกีฬา ดนตรี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง โดยทาง พันเอก(พิเศษ)ณัฏฐ์พัชร์ นภนาคจันทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ฯ เป็นประธานเปิดอบรม ในวันนี้ ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามแผนบูรณษการของรัฐบาลและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันป้องปรามไม่ให้กำลังพลและครอบครัวเข้าไปมีส่ววนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสร้างความตระหนักให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ร่วมหาทางแก้ไขร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมในการเข้ารับการอบรมจะเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่และทหารของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ฯ

โดย ให้หน่วยงานของทหารจัดทำการอบรมเยาวชน,ประชาชนในพื้นที่ชายแดนพื้นที่เสี่ยงเพื่อต้านยาเสพติดโดยความร่วมมือกับทาง ปปส ซึ่งทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ฯ ได้จัดวิทยากรมาทำการอบรมอาสาสมัครเยาวชนในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรุ่นละ 100 คน จัด 3 รุ่น (300 คน) เข้ามาเรียนรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ในวันที่ 10 ,15 ,22 สิงหาคม 2563 และจัดการ เรียนรู้อบรมฝึกการเล่นเครื่องดนตรีให้กับเยาวชนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าทำการฝึกเครื่องดนตรี ขลุ่ย กีตาร์ ไฟฟ้า กีตาร์โปร่ง คีย์บอร์ด และการส่งเสริมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา เพื่อเป็นแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด และไม่ให้ครอบครัวได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และยังสอนให้เยาวชนมีวินัยกับตัวเองในการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม และชักชวนกันไปในด้านที่ดีๆซึ่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด