พะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วม “งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา ครั้งที่37 หนึ่งเดียวในโลก

พะเยา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วม “งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา ครั้งที่37 หนึ่งเดียวในโลก

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า Tops Plaza จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 จังหวัดพะเยา เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 37 จังหวัดพะเยา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 109 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม จากนั้นในภาคค่ำ มีพิธีเปิดงาน “งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก” ครั้งที่ 37 จังหวัดพะเยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา โดยทางจังหวัดได้มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ชมรมเรือพายได้จัดเตรียมเรือไว้บริการพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว มีกำลังเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้กิจกรรมนั่งเรือพายเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยานั้น ปีหนึ่งจะจัดขึ้นเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา ซึ่งวัดติโลกอารามถือเป็นวัดร้างที่ถูกค้นพบตามแผ่นศิลาจารึก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนาเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2019-2029 มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นวัดที่มีผู้ปกครองเมืองพะเยาได้สร้างถวาย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแก่พระเจ้าติโลกราช ในฐานะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา