มทบ.37 ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ทภ.3

มทบ.37 ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(1) ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ทภ.3

*******************************
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.66, 0900 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ให้การต้อนรับ พล.อ.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง ผช.ผบ.ทบ.(1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ด้านกำลังพลโดยมีภารกิจที่สำคัญดังนี้
เวลา 0900 – 1030 รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บริหารสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ฯ

เวลา 1030 – 1100 เยี่ยมชมกิจการท่าเรือและเรือข้ามฟากบริเวณท่าเรือโรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ฯ
เวลา 1100 – 1115 สักการะรอยพระบาท ร.9
เวลา 1130 – 1145 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระญามังรายมหาราช บริเวณหน้า บก.มทบ.37
เวลา 1145 – 1150 ลงนามสมุดตรวจเยี่ยม ณ หน้า บก.มทบ.37
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย