ผู้แทนสภากาชาดไทยลงพื้นที่จ.นราธิวาส เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามที่สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน Moderna เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบาง และยากไร้ ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้แทนสภากาชาดไทยลงพื้นที่จ.นราธิวาส เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามที่สภากาชาดไทย ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน Moderna เพื่อฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบาง และยากไร้ ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที 8 ธันวาคม 2564 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่านายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาสนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ของสภากาชาดไทยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางนัยนา ฤทธิภักดี ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ นายอดุลย์ เร็งมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมเกียรติฯ ตลอดจนและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับฯ

นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาสนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาและมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ จัดหาวัคซีน Moderna เพื่อฉีดให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

พร้อมกล่าวอีกว่า สำหรับ 7 กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารประจำจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการผ่านทีมงานและเชื่อมกับทางสาธารณสุขจังหวัด โดยมีท่านนายกเหล่ากาชาดแต่ละพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานการศึกษาหรือทางโรงพยาบาล หรือแหล่งต่าง ๆ ได้มาช่วยสนับสนุนด้วย

โดยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สภากาชาดไทยยังมีโครงการ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนตามพระราชดำริและความเมตตาขององค์พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกต่อไปหลังจากนี้ด้วย

หลังจากนั้นนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาสนง.บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้เดินทางไปโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เพื่อเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ภายในโรงพยาบาลฯด้วย

สำหรับในวันนี้ ทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีการฉีดวัคซีน Moderna จำนวน 334 คน และที่โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 คน ในภาพรวมทั้งจังหวัด คงเหลือวัคซีน Moderna จำนวน 24,000 โดส

ทางด้านนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวถึง ข้อสั่งการของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน (Omicron) ตามด่านชายแดนทั้ง 3 ด่าน ตรวจเข้มทั้งด่านพรมแดนอำเภอสุไหงโก-ลก ด่านพรมแดนอำเภอตากใบ และด่านพรมแดนบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส รวมถึงการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองด้วย

ตามที่สภากาชาดไทยได้จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า ผ่านองค์การเภสัชกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 38 จังหวัด ได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมีครรภ์ กลุ่มคนไข้ติดเตียง กลุ่มแพทย์พยาบาลรวมทั้งครู รวมถึงอาจารย์ที่สอนหนังสือในพื้นที่ชุมชนห่างไกลด้วย สำหรับจังหวัดนราธิวาสโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้ส่งมอบวัคซีน Moderna ไปแล้ว จำนวน 5,000 โดส