กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว ที่จังหวัดตาก โฆษกกองทัพภาคที่ 3 จัดการแถลงข่าวครั้งที่ 57 ให้กับสื่อมวลชนทราบจำนวน 5 เรื่อง

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 .. กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว ที่จังหวัดตาก โฆษกกองทัพภาคที่ 3 จัดการแถลงข่าวครั้งที่ 57 ให้กับสื่อมวลชนทราบจำนวน 5 เรื่อง

ได้แก่
1. การจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่
2. การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
3. การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
4. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
5. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมเปิดหน่วยฝึกทหารใหม่ (open house) โดยมี พันโท ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน…CR. โจ. กอ.รมน. ภาค3 ร่วมเสนอข่าวโดย นิตยสาร ตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์.

..นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม #