การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ayutthaya sport tourist 2019 #

#การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ayutthaya sport tourist 2019 #

เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายศานติ อรรถวรรธน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตอง อยุธยา open championship 2019 ณ สนามหลังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โดยมีพันอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายสุรินทร์ ภัทรดิลก เลขาธิการสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก
พันอากาศเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่งเสริมวิถีชีวิตของชาวพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้นักกีฬาจากต่างจังหวัดได้เข้าร่วมแล้วได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอยุธยา และยังเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองแห่ง sport ให้เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการแข่งขันกีฬาเปตอง ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม จนถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยได้แบ่งเป็นหลายประเภท อาทิเช่นประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทบุคคลทั่วไปชาย และประเภทบุคคลทั่วไปหญิง และประเภทผู้อาวุโส โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้เด็กๆและนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อเป็นการออกกำลังกายและเพื่อเป็นการป้องกันให้เด็กๆและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา