พังงา-ชาวทุ่งคาโงกสืบสานประเพณีลอยเรือส่งเสบียงให้บรรพบุรุษและสะเดาะเคราะห์ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเปิดตลาดนัดสีเขียวคลองบางกัน

พังงา-ชาวทุ่งคาโงกสืบสานประเพณีลอยเรือส่งเสบียงให้บรรพบุรุษและสะเดาะเคราะห์ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงและเปิดตลาดนัดสีเขียวคลองบางกัน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกัน หมู่ 4 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วย นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สส.จังหวัดพังงา นส.อุไรวรรณ แตงงาม วัฒนธรรมจังหวัดพังงา นายเสริมพงษ์ สฤษดิสุข ส.อบจ.พังงา นายอมรรัตน์เกลี้ยงขำ ผู้ใหญ่บ้านบ้านบางกัน คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคาโงก พร้อมด้วยประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ ร่วมสืบสานประเพณีพิธีลอยเรือและทำบุญหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยชาวบ้านใช้ทางหมาก หรือกาบหมาก ที่ท้องถิ่นทางใต้เรียกว่า ตอกหมาก มาพับกลัดเป็นรูปเรือ แล้วใส่สิ่งของต่างๆประดับดอกไม้ให้สวยงามนำไปลอยในลำคลอง ตามความเชื่อว่า เป็นการส่งเสบียงอาหารไปให้กับบรรพบุรุษ พร้อมกับสะเดาะเคราะห์ให้ตัวเองและหมู่บ้าน โดยในวันนี้ได้มีการเปิดตลาดนัดสีเขียวคลองบางกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเปิดขายสินค้าพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นในทุกวันอาทิตย์

นางเสมอใจ สุขารมณ์ กรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ประเพณีลอยเรือของชาวบ้านบางกันนั้น มีการอนุรักษ์สืบสานมานานแล้ว เกิดจากความเชื่อของคนในชุมชน ด้วยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ในชุมชน มีลำคลอง 2 สาย นั่นคือคลองงาที่ไหลมาจากบ้านบางม่า และคลองบางกันที่ไหลมาจากเทือกเขากระทะคว่ำ ไหลมาบรรจบกันที่บ้านบางกันซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าเป็น “ทางผีผ่าน” หรือที่เรียกว่า “ทางสามแพร่ง” ไม่เป็นมงคลทำให้ผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตคราวละจำนวนมาก จึงได้มีแนวคิดร่วมกันว่าในเดือน 12 ของทุกปี หมู่บ้านควรจัดประเพณีลอยเรือ เพื่อส่งเสบียงอาหารไปให้กับบรรพบุรุษผ่านทาง “เรือเอี้ยมจุ้น” ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ (กาบหมาก) ลอยไปในลำคลอง ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บหมดไปครอบครัวและหมู่บ้านอีกด้วย