ตำรวจภูธรภาคจังหวัดชลบุรีสร้างความเข้าใจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ย้ำยังไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ แนะทำ Universal Prevention และ COVID-Free Setting เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาผ่อนคลาย

ตำรวจภูธรภาคจังหวัดชลบุรีสร้างความเข้าใจมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้ประกอบการเมืองพัทยา ย้ำยังไม่ให้ขายแอลกอฮอล์ แนะทำ Universal Prevention และ COVID-Free Setting เพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาผ่อนคลายวันที่ 4 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ตำรวจภูธรภาคจังหวัดชลบุรี โดย พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาญ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ได้ร่วมกับอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเมืองพัทยา เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ หลังจากการเปิดเทศอย่างเป็นทางการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมได้ชี้แจงประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เนื่องด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี กำหนดให้อำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอสัตหีบ เฉพาะตำบลนาจอมเทียน และตำบลบางเสร่ เป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี โดย รวมทั้งห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 200 คน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ สำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากสามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด การกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบทางตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ได้ชี้แจงผู้ประกอบการว่า ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้ง มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในพิจารณาผ่อนคลายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อในขณะนี้ยังทรงตัว และมีผู้ติดเชื้อประมาณ 200-300 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตรายวันอย่างไรก็ตามในที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการผ่อนคลายในเรื่องของการตำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการว่าจะมีได้เมื่อไหร่เพราะใกล้กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทยามิวสิคเฟสติวัล โดยทางตัวแทนสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ให้แนวทางว่า สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมือเคร่งครัดในเรื่องมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบส่งไปยัง ศบค.ใหญ่พิจารณาซึ่งทางผู้ประกอบการเมืองพัทยาก็ได้รับแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอด และยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว เพื่อความหวังที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้สามารถจำหน่ายและและดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตามลำดับสถานการณ์ความเป็นจริงต่อไป