พะเยา ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินค่า

พะเยา ค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินค่า

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สภาพอากาศพื้นที่จังหวัดพะเยาในตอนเช้า อากาศหนาวเย็น มีหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

สำหรับสถานการณ์ดับไฟป่าในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานายเทวาปัญญาบุญนายอำเภอดอกคำใต้เปิดเผยว่า จากการเกิดเหตุการเกิดไฟป่าได้ลุกไหม้ในพื้นที่ เขตพื้นที่ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา ทางอำเภอดอกคำใต้ได้ระดมกำลังร่วม 300คนออกไปทำการสกัดและดับไฟป่า ได้จนประสบผลสำเร็จพร้อมกับได้จัดตั้งชุดลาดตระเวน ชุดจุดตรวจตามจุดต่างๆ ของหมู่บ้าน ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันคนเข้าป่า พร้อมกับห้ามนำอุปกรณ์ไฟแช็ค เข้าป่า หรือหากมีความจำเป็นเข้าป่าก็จะต้องมีการลงบันทึก ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับคืนพื้นที่เขตป่า ในเขต อำเภอดอกคำใต้ มี 2 พื้นที่เขตป่าคือ เขต อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และป่าดอยภูนาง ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ ทำงานร่วมกับ ชุดป้องกัน รักษาป่าของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ขึ้นดังกล่าว

 

นายสมศักดิ์ ยาดี เครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กล่าวว่า กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ของตนเองมีทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผืนป่าในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งได้ช่วยกันดูแลผืนป่า ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย และช่วยป้องกันไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่