น้ำตกสิรินธรเป็น1ใน2แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นราใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

น้ำตกสิรินธรเป็น1ใน2แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นราใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

น้ำตกสิรินธร หรือชื่อเดิมว่า น้ำตกลาตอยือรา ซึ่งเป็น 1ใน 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ใช้ประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 พ.ค. 62 ที่จะถึงนี้โดยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา บ้านบาลา ม.5ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและตั้งอยู่พื้นที่ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และที่พิเศษคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานนามน้ำตกแห่งนี้เป็น น้ำตกสิรินธร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2525 น้ำตกสิรินธรเป็นสายน้ำตกที่ค่อยๆไหลลดหลั่นกันมาตามแนวป่า ผ่านผาหินน้อยใหญ่ แต่ละชั้นมีลานหินเป็นแอ่งรองรับน้ำให้สามารถเล่นน้ำและนั่งผักผ่อนได้ ซึ่งแต่ละชั้นน้ำตกก็มีความสวยงามลักษณะแตกต่างกันไป ทำให้น้ำตกแห่งนี้มีน้ำที่ใสเราสามารถมองเห็นตัวปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำได้อย่างเด่นชัด และน้ำไม่เคยแห้งขอดตลอดทั้งปี

ในส่วนของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำตกสิรินธรแห่งนี้ เราเริ่มต้นเดินจากจุดเนินหินที่มีอักษรภาษาไทย คำว่า สิรินธร ที่สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร เดินลัดเลาะไปตามทางซึ่งมีโขดหินที่กรมป่าไม้ได้สร้างไว้ ซึ่งกว้างประมาณ 50 ซ.ม.ไปประมาณ50 เมตร เลี้ยวซ้ายลงไปที่น้ำตก จะเป็นต้นน้ำที่ใสสะอาดผ่านการกรองตามหลักธรรมชาติด้วยใบไม้ที่หล่นมาทับถมกันเป็นเวลานาน ซึ่งจุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จุดนี้ทางจังหวัดนราธิวาส ได้นำน้ำบริเวณนี้ไปประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์มาแล้วหลายครั้ง

 

 

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

 

แหล่งข่าวจาก   tigernews.tv   ศูนย์รวมข่าวเอเชีย รายงาน

 

 

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย