นาย พรชัย  จิตนวเสถียร  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาธิปัตย์เขตพื้นที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นมัสการ เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เอาฤกษ์เอาชัย พร้อมรับใช้ประชาน

นาย พรชัย  จิตนวเสถียร  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาธิปัตย์เขตพื้นที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ นมัสการ เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เอาฤกษ์เอาชัย พร้อมรับใช้ประชาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเวลา 13.00 น ภายหลังจากที่ นาย พรชัย  จิตนวเสถียร  ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตเลือกตั้งที่ 1 นายพรชัย  จิตรนวเสถียร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาธิปัตย์เขตพื้นที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้นำคณะเข้ากราบนมัสการ

พระเดชพระคุณพระประชาราษฎร์มุณี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอพรและให้ความเมตตาในการที่จะพบปะพี่น้องชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไปจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังวัดสันทรายต้นกอกเพื่อกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอกและคาดว่าในระหว่าง 2 วัน นี้ก็จะได้ทำเข้านะสการพระเถรานุเถระในทุกตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นลำดับต่อไป