นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมร้อยเอ็ดมินิมาราธอน ออนซอนบุญผะเหวด 2019

เมื่อเวลา 05.50 น. วันที่ 3 มีนาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมร้อยเอ็ดมินิมาราธอน ออนซอนบุญผะเหวด 2019 ที่วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับอำเภอศรีสมเด็จ ได้จัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สร้างการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอง ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การลงทุน และเป็นการกระจายรายได้ โดยตรงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ที่กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพระลานชัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คงอยู่สืบไป

/////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด