รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ติดตามปัญหาเส้นทางกลับรถ (ยูเทิร์น) และอุปสรรคการสัญจร ถนนหมายเลข 23 เส้นทางไปอำเภอธวัชบุรี

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ติดตามปัญหาเส้นทางกลับรถ (ยูเทิร์น) และอุปสรรคการสัญจร ถนนหมายเลข 23 เส้นทางไปอำเภอธวัชบุรี

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอธวัชบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี นายกเทศบาลตำบลนิเวศน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมลงพื้นที่ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด (ถนนหมายเลข 23) เส้นทางไปอำเภอธวัชบุรี เนื่องจากมีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเดือดร้อนในการขับขี่สัญจร โดยมีประชาชนขับขี่ย้อนศรบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ในช่วงรับ – ส่งนักเรียน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง หรือประชาชนทั่วไป รวมถึงจุดกลับรถ (ยูเทิร์น) มีระยะทางไกล เป็นต้น

โดยรองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด ได้ร่วมหารือ ในการหาทางออกร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ให้เสริมถนนคู่ขนาน พร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร สร้างความปลอดภัยให้รถเล็กสามารถวิ่งสวนทางกันได้ รวมถึงเพิ่มจุดกลับรถ (ยูเทิร์น) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้ขับขี่สัญจรอย่างปลอดภัย ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว