สุโขทัยจัดงานลานกีฬาและวัฒนธรรม มหกรรมอาหาร เยือนถิ่นคนดี ศรีสัชนาลัย

สุโขทัยจัดงานลานกีฬาและวัฒนธรรม มหกรรมอาหาร เยือนถิ่นคนดี ศรีสัชนาลัย

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 1มีนาคม2565 ณ.หน้าบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย สมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัยได้เป็นประธานพิธีเปิดงานลานกีฬาและวัฒนธรรม มหกรรมอาหาร เยือนถิ่นคนดี…ศรีสัชนาลัยประจำปี2565 ระหว่างวันที่1-7 มีนาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้ได้มีนาย.นิรันดร์ พรมละ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานซึ่งทั้งนี้ได้มีหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาคเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมทำการพิธีเปิดด้วยโดยภายในงานได้มีเวทีการแสดงดนตรีจากเยาวชนของอำเภอ การจัดบูชแสดงสินค้าผลิตภัณท์ชุมชนและสินค้าโอทอป(OTOP )สินค้าราคาถูกและซุ้มอาหารพื้นบ้านปลอดแอกกอฮอล์ด้วยพร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬา สตรีทฟุตบอล ศรีสัชนาลัยคัพ การออกร้านฉลากชิงโชคมัจฉากาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมทั้งการประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดอนึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยให้กลับสู่ภาวะปกติหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้แก่กลุ่มผู่ประกอบการร้านค้าและประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์วัฒนธรรมและผลิตภัณท์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีเวทีสำหรับแสดงออกทางด้านความสามารถโดยเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและะแสดงออกถึงความสามารถในหลายๆด้านทั้งนี้ในทุกวันของทุกวันก็จะมีการแข่งขันการแสดงDANCERCISEของชุมชน TO BE NUMBER ONE ด้วยและได้มีมาตราการการตรวจวัดอุณภูมิป้องกันโรคโควิด19 ด้วย

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939