พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยาเขต 1 จับมือ มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนเพื่อลดภาวะอ้วนและน้ำหนักตัวที่เกินในเด็กประถมศึกษา 2อำเภอ เมือง-ดอกคำใต้

พะเยา สำนักงานเขตพื้

Read more