ชาวบ้านร่วมไม่เผาเข้าพัฒนาป่าช้าสักอายุร่วม100ปี

ชาวบ้านร่วมไม่เผาเข้าพัฒนาป่าช้าสักอายุร่วม100ปี

อำเภอไชยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์-ภูธรไชยปราการ ข่าว
อำเภอไชยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00น.
9.00น ณ สุสานบ้านดอน สุสานที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ระหว่างบ้านวังจ๊อมและบ้านดอนบนถนนสายโชตนาเชียงใหม่-เชียงดาว กล ที่ ๗๖ชาวบ้านจำนวนหลายโดยการนำของ นาย พลรบ ประธานราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านไดนำกำลังประชาชนจิตอาสามาร่วมในพัฒนาเก็บกวาดเศษใบไม้มากองแล้วจะนำไปหมักเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ใส่ต้นไม้ทดแทนเคมี

จากปากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านสถานที่นี้เป็นสวนป่าสักขนาดใหญ่ที่ปลูกตั้งไว้รายรอบเมรุ เผาศพของหมูบ้านทั้งยังเป็นร่มเงาอย่างดีและทุกที่ปีที่ผ่านมามักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งลุกลามออกนอกถนนบางครั้งลุกไหม้สายไฟฟ้าแรงสูงจึงต้องขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันดูแลบ้านหลังสุดท้ายของชีวิตและเหมาะที่จะเป็นป่าช้าที่สะอาดปราสจากขยะหมูฝอยเศษใบไม้ใบหญ้าแห้งที่จะเป็นชนวนเชื้อไฟลุกลามในช่วงที่มีการรณรง์ห้ามเผาซึ้งถือเป็นวาระแห่งชาติ มีชาวบ้ามทุกครอบครัวมาร่วมในการพัฒนาและชาวบ้านทุกครอบครัวทุกคนรับทราบและร่วมมือไม่เผาในวาระนี้