ผู้นำกองทุนแม่ฯ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ เพื่อขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 63 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมืองลำปาง

ผู้นำกองทุนแม่ฯ 8 จั

Read more

ศอญ.ร่วมหลายภาคส่วนจัดโรงครัวพระราชทาน และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในเขต อ.วังเหนือลำปางร่วมทำอาหารครัวพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวฯ

ศูนย์อํานวยการใหญ่โค

Read more