ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศ

Read more

ร้อยเอ็ดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ “มูลนิธิคุณพุ่ม” ประจำปี 2562/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดพิธีมอบทุนกา

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดครูตำรวจแดร์(Dare.) ทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2563เพื่อให้ตระหนักร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดรณรงค์ป้องกั

Read more

ผกก.สภ.เมืองรอ.มอบทุนทรัพย์ช่วยเหลืองานตำรวจเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชนและช่วยการกุศล /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ผกก.สภ.เมืองรอ.มอบทุ

Read more

“ผู้ว่าพาวิ่งอาสาปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดร้อยเอ็ดอาทิตย์๒๒มีคนี้ที่บึงพลาญชัย /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-sarayut/0817082129-รายงาน

“ผู้ว่าพาวิ่งอ

Read more

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เขาวง จว. กาฬสินธุ์ ปฏิบัติราชการ สภ. ดงครั่งใหญ่ จว. ร้อยเอ็ด ฆ่าตัวตายโดยใช้อาวุธปืนพกประจำกายขนาด 9 มม /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-wimon/0817082129-รายงาน

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เ

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดตรวจเข้มจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ดำเนินคดี /PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเเละมอบสิ่งของให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด

Read more

ร้อยเอ็ดแถลงวันแรกการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563เกิดเหตุ14ครั้งบาดเจ็บ14รายเสียชีวิต1ราย/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดแถลงวันแรกกา

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ /PALANCHAI TV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถ

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดเข้าคารวะปีใหม่2563ผู้บังคับบัญชาเพื่อความเป็นศิริมงคลตามประเพณี /PALANCHAI TV/nuk-sub.Lt.nop/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

ร้อยเอ็ดให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านบรรเทาสาธารณภัย6อำเภอวงเงินกว่า12ล้านบาท /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดพิจารณาครั้ง

Read more

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่องPALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ตรว

Read more

ร้อยเอ็ดเข้มอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือชาวนา /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดเข้มอนุกรรมก

Read more

จ.ร้อยเอ็ด เมืองบัวการ์เด้น @ 101แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติบ้านเกิดสู่อินเตอร์ สถานที่พักผ่อนสำหรับพี่น้องประชาชน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ที่เดียวมีครบไดโนเสาร์เดินได้ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

จ.ร้อยเอ็ด เมืองบัวก

Read more

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนปร

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสา Big Cleaning เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด” ณ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโ

Read more

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตร

Read more