นครนายก – เปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี การสอบสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี สนามสอบคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 ประจำปีพุทธศักราช 2563

นครนายก – เปิด

Read more

อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันมหิดล

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลระแงะ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นู

Read more