พิสูจน์หลักฐานค้นพบคนวางยาพิษเยาวชน”จนกลายเป็น”ม็อบเด็กบ้าสติเสีย” ยาพิษคือวิทยานิพนธ์ของ คนที่อ้างว่าเป็น ดร. ชื่อ ณัฐพล ใจจริง จากจุฬาฯ ในวิทยานิพนธ์ปั้นเรื่องเท็จ 31 จุดให้เยาวชนและสังคมเข้าใจพระมหากษัตริย์คือ ร.9 ผิดๆ ปั้นเรื่องโดยไม่มีหลักฐาน

พิสูจน์หลักฐานค้นพบคนวางยาพิษเยาวชน”จนกลายเป็น”ม็อบเด็กบ้าสติเสีย” ยาพิษคือวิทยานิพนธ์ของ คนที่อ้างว่าเป็น ดร. ชื่อ ณัฐพล ใจจริง จากจุฬาฯ ในวิทยานิพนธ์ปั้นเรื่องเท็จ 31 จุดให้เยาวชนและสังคมเข้าใจพระมหากษัตริย์คือ ร.9 ผิดๆ ปั้นเรื่องโดยไม่มีหลักฐาน

อ้างเอกสารส่งเดช ที่จริงจงใจบิดเบือนข้อมูลมากกว่า อาจารย์ผู้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รวมทั้งอาจารย์ที่เซ็นต์รับรองวิทยานิพนธ์ซึ่งหนึ่งในนั้นมีนายปิยะบุตรรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะจุฬาฯ. ต้องรับผิดชอบที่ยอมรับให้วิทยานิพนธ์ไร้คุณภาพนั้นผ่านและเผยแพร่ ตีพิมพ์และอ้างโดยผู้อื่นอีกหลายทอดวิทยานิพนธ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จใส่ร้ายพระมหากษัตริย์ถึง 31 จุด ทำให้เยาวชนหลงเชื่อข้อมูลผิดข้อมูลเท็จที่ปั้นขึ้นมาหวังโจมตีพระมหากษัตริย์ไทยอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ จุฬาฯ. ต้องประกาศอย่างเป็นทางการให้สังคมรับทราบว่าเรื่องใดที่ ณัฐพล ใจจริงปั้นเรื่องไว้ในวิทยานิพนธ์ แฉออกมาไม่อย่างนั้นสังคมไทยจะไม่ยกโทษให้จุฬาฯ. เวรกรรมจะตามทันผู้ที่มีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์ที่ไร้คุณภาพเล่มนั้น

ซึ่งหมอพลเดชเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเลยศึกษาม็อบนักเรียนเพื่อที่จะชี้แจงให้สังคมประชาชนที่มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้าใจถ่องแท้ถึงเรื่องเด็กม็อบ”เรียกร้อง 3 ข้อหลักๆตามที่เป็นข่าวซึ่งสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลด้วยการบิดเบือนมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างชัดเจนปลุกระดมยั่วยุให้มวลชนเด็กม็อบออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน..”อ้างอิงพิสูจน์หลักฐานสร้างเรื่อง =ไชยันต์ไชยพร