พะเยา คุณป้าชอบรำหากเจอเสียงดนตรีเป็นต้องรำตลอด

พะเยา คุณป้าชอบรำหากเจอเสียงดนตรีเป็นต้องรำตลอด

คุณป้าวัย 64 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีนิสัยที่ชอบรำฟ้อนอยู่ตลอดเวลา หากได้ยินเสียงดนตรี ก็จะร่ายรำอยู่บริเวณด้านนอกการแสดง จนทำให้ผู้ร่วมงานหลายคนต่างมีความสนใจที่จะอยู่ที่จะดูยายแกร่ายรำอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังระบุว่า ตนเองเป็นสตรีเหล็กหญิงชอบม่วน หากได้ยินเสียงดนตรีแล้วเอาช้าง 10 เชือก ดึงให้อยู่ก็ไม่ยอม เป็นต้องร่ายรำอยู่บริเวณด้านนอกร่วมกับการแสดง

มาดูคุณป้าละมัย แสงจันทร์ วัย 64 ปี ในพื้นที่บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตลาดนัด ธกส. พะเยา “สินค้าเกษตรปลอดภัย” ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการ ก็ได้จัดให้มีการแสดงการร่ายรำ ของเยาวชนที่มีการเต้นรำอย่างสวยงาม ขณะที่บรรยากาศภายในบริเวณรอบนอก ที่มีผู้ร่วมงานอยู่พบว่าคุณยายได้มีการร่ายรำอย่างสวยงาม บริเวณด้านนอกในท่วงทำนองจังหวะที่เหมือนกับการแสดงบริเวณงานจนเป็นที่สนใจของผู้ที่มาร่วมงานและเดินทางผ่านไปมา

โดยคุณป้าละมัย ระบุว่าตนเองเดินทางมาร่วมงานกับ ธกส.สาขาอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งขณะที่ก่อนที่จะมีพิธีเปิด ได้มีการแสดงของเด็กเยาวชนในการร่ายรำศิลปะชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งตนเองเป็นคนที่ชื่นชอบเสียงดนตรีหากมีเสียงดนตรีขึ้น ก็จะร่ายรำ และไม่มีใครสามารถ ที่จะห้ามได้ นอกจากนั้นยังบอกว่าตนเองเป็นสตรีเหล็ก หญิงมักม่วน ซึ่งหากมีใครเชิญไปร่วมงานต่างๆก็จะไม่ปฏิเสธ และตั้งแต่เกิดมาอู่แว้ อู่แว้ๆๆเหล้ายาไม่เคยเข้าปาก หากมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงก็จะร่ายรำตลอดเวลา ต่อให้มีช้าง 10 เชือกมาล่ามไว้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความชอบและความม่วน ของตนเองได้ และยังกล่าวอีกว่าตนเองอยู่ในหมู่บ้านภูเงิน ภูทองเป็นหมู่บ้านเศรษฐี หมู่บ้านเป็นหนี้ ธกส. หากไม่มี ธกส.ก็ซิตายอ้อง

สัมภาษณ์…ป้าละมัย แสงจันทร์ วัย 64 ปี ในพื้นที่บ้านภูเงิน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา