สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ จำนวน 500 คน (รุ่น 1) ในการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ one stop service (จังหวัดราชบุรี)

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่31ส.ค.2562สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมนายจ้างและสถานประกอบการ จำนวน 500 คน (รุ่น 1) ในการเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ one stop service (จังหวัดราชบุรี)

เพื่อดำเนินการด้าน MOU ในประเทศสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลุ่มบัตรชมพู ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มี.ค. 63 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กองนิติการ กรมการจัดหางาน สำนักงานสาธารณสุขราชบุรี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้ในข้อกฎหมายและแนวทางปฎิบัติแก่นายจ้างและสถานประกอบการในการใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต่อไป ในการนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีจะจัดประชุมนายจ้างและสถานประกอบการจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 2 ในวันที่ 14 ก.ย. 62 ต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน