วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ด นำคณะลงพื้นที่อำเภอเสลภูมิ เร่งช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

วันชัย ผู้ว่าร้อยเอ็ด นำคณะลงพื้นที่อำเภอเสลภูมิ เร่งช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

วันนี้ (31 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ศาลาประชาคมบ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากสถานการณ์พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำสะสมและ น้ำเหนือจากป่าดงแม่เผดอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดและ จากอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ไหลลงมารวมที่ลำน้ำยัง จุดบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 5 บ้านท่าทางเกวียน หมู่ที่ 7 และบ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลให้พนังกั้นลำน้ำยัง แตก 3 จุด ส่งผลให้มีมวลน้ำกระจายท่วมบ้านเรือนราษฎร และนาข้าว คอกสัตว์ รวมนาข้าว 9,700 ไร่ ซึ่งทุกภาคส่วนได้รวมพลังจัดเวรยาม และบรรจุกระสอบทรายทำเป็นทำนบกั้นน้ำ เพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและไร่นาของประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับทราบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้อำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงาน และจิตอาสา เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติในคร้ังนี้ไปให้ได้ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนและให้กำลังใจพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ช่วยกันเฝ้าระวังระดับน้ำ และติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

จากนั้น เวลา 11.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปตรวจศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมอพยพผู้ประสบภัยมายังศูนย์ฯ และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ