เทศบาลรายงานสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม รายงานสถานการณ์น้ำ ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 ปิดการจราจรหลายแห่งเตือนก่อนผ่านสอบถามให้แน่นอน 043 512 199 ปภ.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-

เทศบาลรายงานสถานการณ์น้ำเพิ่มเติม
รายงานสถานการณ์น้ำ ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 ปิดการจราจรหลายแห่งเตือนก่อนผ่านสอบถามให้แน่นอน 043 512 199 ปภ.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-

ถนนเทวาภิบาล (แจ้งสนิท)จะเข้าตัวเมือง จากสารคาม 1.แยกบายพาส_สะพานอ้วนการยาง ระดับน้ำ 10 – 20 cm. เห็นผิวจราจร
แยกไฟแดงท่านคร- โตโยต้า ร้อยเอ็ด ระดับน้ำ 40 – 50 cm. ลดลงต่อเนื่อง รถใหญ่ กระบะ ผ่านได้ รถเก๋งควรตรวจสอบอีกครั้ง

2.แยกกองพลสิบ ถึงทางเข้า มทบ27 ระดับน้ำ จากสามแยกนาฏศิลป์ถึงหน้าค่าย 10- 70 cm.ตามระดับความลุ่ม ไม่สามารถเปิดการจราจรได้ การไฟฟ้างดจ่ายไฟ 3.ถนนกองพลสิบ – สามแยกวาปี สามารถเปิดการจราจรได้ ปกติ
4.แยกเนื่องประดิษฐ์ ระดับน้ำ10-20 cm. เฉพาะช่วงริมคลอง 30-50ซม
5.แยกคุ้มศรีสุวรรณ ระดับน้ำ10-70 cm. ตามระดับความลุ่ม จากประตูตลาดสระทอง รร เทศบาลวัดสระทอง จนถึงริมตลิ่ง
6.แยกสะพานไหมไทย หน้า รร เทศบาลวัดสระทอง ถนนหายโศรก ระดับน้ำ สูง20-30ซม รถไม่สามารถสัญจรได้ ปิดการจราจร
7.แยกสะพานชายคา สะพานเทศบาล1 ระดับน้ำ10-20 cm. รถสัญจร ไปมาได้ แต่ต้องเลี้ยวซ้ายไปทางโรงแรมไหมไทย เพื่อไปกาฬสินธุ์(เส้นทางตรงผ่านโรงแรมเพชรรัชต์ ปิดการจราจร)
8.แยกวัดบูรพา ระดับน้ำ 50-60 cm ปิดการจราจร ระดับน้ำทรงตัว
9.แยกหลังร้อยเอ็ดชิตี้ ระดับน้ำสูง 50-60 cm. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ระดับน้ำในคลองแตะพื้นกลางสะพาน ปิดการจราจร
10.แยกพลาซ่า ระดับน้ำท่วมถึงทางเท้า รถเล็กใหญ่ ไม่สามารถผ่านได้ ปิดการจราจร การไฟฟ้าตัดจ่ายไฟ
11.แยกหลัง ว เทคนิค ระดับน้ำ 50-60 cm. ระดับน้ำทรงต้ว ปิดการจราจร
12.ถนนรอบเมือง ปิดการจราจร ตั้งแต่สะพานชายคา_แยกวัดบูรพาภิราม น้ำท่วมสูง ถึงแยกอนุบาลไม่สามารถสัญจรได้ ปิดการจราจร
13.ถนนเทวาภิบาล 13 ไปทางห้าแยกกกโพธิ์ ระดับน้ำ 60-80 cm. ทรงตัว ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่
14.ถนนรัฐกิจไคลคลาจากแยกตัดสุริยะเดช เรือนจำระดับน้ำ 20 cm. ลดลงอย่างต่อเนื่อง รถเล็กควรหลีกเลี่ยง 15.ถนนศรีเทวา ระดับน้ำ 30 cm. ลดลงอย่างต่อเนื่อง รถเล็กควรหลีกเลี่ยง 16ถนนเพลินจิต หน้า ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถึงมูลนิธิร้อยเอ็ดการกุศล ระดับน้ำ 50 – 80 cm. ระดับน้ำทรงตัว ปิดการจราจร การไฟฟ้า งดจ่ายไฟ 17.ถนนรอบเมือง น้ำท่วมสูง รอบเมืองซอย 5 7 9 11 และซอย13 ระดับน้ำ 80-100 cm. ทรงตัว ปิดการจราจร 18.สามแยก รพ จุรีเวช (ถนนเทวาภูบาล วงแหวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ)สามารถสัญจรได้ ระดับน้ำปริ่มเลนซ้ายสุด 10 cm. 19.แยกอนุบาลร้อยเอ็ด ท่วมเฉพาะฝั่งแขวงการทาง ระดับน้ำ 30 cm ฝั่ง รร สามารถสัญจรได้ 20.ถนนรณชัยชาญยุทธ ไปแยกบายพาสอาจสามารถสัญจรได้ปกติ
21 แยกบายพาส ธวัชบุรี สัญจรได้ปกติ (เลนใหม่)
22.บายพาสแยกอาจสามารถ สัญจรได้ปกติ
23.แยกบายพาสเมืองสรวง สัญจรได้ปกติ
24.แยกบายพาสจตุร สัญจรได้ปกติ
25 .แยกบายพาส วาปี สัญจรได้ปกติ
26.บายพาสหน้าโรงสีชัยมงคล ระดับน้ำท่วมสูง 30-40ซม ผ่านได้เฉพาะรถใหญ่
27.แยกบายพาสกาฬสินธุ์(บ้านบัว ) สามารถสัญจรได้ปกติ

เส้นทางเข้าเมือง จาก มหาสารคาม รถใหญ่ กระบะสูงผ่านได้ รถเก๋ง ควรเข้าทางแยกบายพาสกาฬสินธ์ุ

เส้นทางเข้าเมืองจากโพนทอง เลี้ยวขวาแยก กกต ไปเข้าทางแยกbig c เส้นทางเข้าเมืองจากยโสธร /สุรินทร์/บุรีรัมย์ สัญจรได้ตามปกติ

ตรวจสอบอีกครั้ง เพิ่มเติมโทร 043-513-097
สนง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด(ปภ)

โทร 043-512-199
สนง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต
รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด 31 ส.ค.62 เวลา 12.00 น.

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
บรรจง โฆษิตจิรนันท์-นายก.ทม.เมืองร้อยเอ็ด/รายงาน