ปั่นเพื่อการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 31 สิงหาคม 2562

ข่าว ปั่นเพื่อการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 31 สิงหาคม 2562
กลุ่มชมรมนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมในจังหวัดนครนายก รวมพลังส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมโรงเรียนในเมือง
ที่โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มชมรมนักปั่นจักรยานจากหลายชมรมในจังหวัดนครนายก รวมพลังส่งเสริมและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาการศึกษาที่เท่าเทียมโรงเรียนในเมือง โดยกลุ่มนักปั่นในแต่ละชมรมต่างร่วมสมทบทุนกันทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมมอบเงินให้กับนายธนวัฒน์ เครือละม้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข่อยฯ กันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งร่วมกันปั่นไปตามถนนตามถนนในหมู่บ้านราว 20 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและให้การสนับสนุน โดยใช้หลัก “บวร” วัด บ้าน โรงเรียน ที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการพัฒนาขับเคลื่อนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่รักการเรียน เพื่อมีความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อนำไปใช่ในชีวิตประจำวันในอนาคต โรงเรียนแห่งนี้ปัจจุบันมีครู 4 คน มีนักเรียน 63 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยมีนายธนวัฒน์ เครือละม้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

สมบัติ เนินใหม่ รัชชานนท์ เนินใหม่ นครนายก