อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด อ่วมหนัก เหตุการณ์อุทกภัย กรณีน้ำลำน้ำยังเอ่อล้นพนังเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง นักเรียนติดในโรงเรียนกว่า 500 คน พร้อมอพยพผู้ป่วยและคนชราในชุมชน

อำเภอโพนทอง ร้อยเอ็ด อ่วมหนัก เหตุการณ์อุทกภัย กรณีน้ำลำน้ำยังเอ่อล้นพนังเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง นักเรียนติดในโรงเรียนกว่า 500 คน พร้อมอพยพผู้ป่วยและคนชราในชุมชน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริเวณหน้าปั้มน้ำมันบางจาก อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย กรณีน้ำลำน้ำยังเอ่อล้นพนังเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นผู้บัญชาการระดับอำเภอ
เหตุเกิดเมื่อเวลา 12.00 น. น้ำลำน้ำยังได้เริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนอนุบาลโพนทอง เวลา 13.30 น. นายอำเภอโพนทองพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเริ่มเตรียมการอพยพนักเรียนไปที่ที่ว่าการอำเภอโพนทองและศาลเจ้าปู่กุดเป่งเนื่องจากแนวโน้มน้ำขึ้นสูงผืดปกติ โดยเริ่มอพยพนักเรียน เวลาประมาณ 15.00 น. น้ำได้ท่วมสะพานข้ามลำน้ำยังบริเวณกลางอำเภอโพนทอง ท่วมถนนหลวงทางไปอำเภอกุฉินารายณ์ และทางหลวงอำเภอโพนทอง-หนองพอก ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถข้ามฝั่งจากปั้มบางจากผ่านสะพานข้ามลำน้ำยังไปรับบุตรหลานได้ นายอำเภอพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน จึงสั่งการให้อพยพเด็กนักเรียนไปยังจุดศาลเจ้าปู่กุดเป่ง และตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฝั่งโรงเรียนอนุบาล ณ ศาลเจ้าปู่กุดเป่งโดยมีปลัดอาวุโส นางศศิธร นามเพ็ง เป็นผบ.เหตุการณ์ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ ฝั่งปั้มน้ำมันบางจากโดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน เป็น ผบ.เหตุการณ์ โดยแจ้งให้ผู้ปกครองไปรอรับบุตรหลาน ณ สองจุดนี้ ทั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนรถ GMC จำนวน 6 คัน รถภาคเอกชน อบจ. เทศบาล กู้ภัย เพื่อขนนักเรียนข้ามสะพานที่ท่วมสูงประมาณ 1 เมตรไปส่งยัง 2 จุดนี้ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน โดยอพยพเด็กนักเรียนจำนวน 500 คน ครู 100 คน ชาวบ้าน คนชรา ผู้ป่วย ที่อยู่ริมน้ำยัง 100 คนไปอยู่ที่ศูนย์บัญชาการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น.
เวลา 17.00 เด็กนักเรียนกลับบ้านโดยปลอดภัย ทุกคน ให้จนท.ทหาร กูภัย อส..อำเภอเข้าไปรีเช็คตรวจสอบ เช็คยอดนักเรียนไม่มีตกค้างในโรงเรียน หลังจากนั้นได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักเรียนมัธยมข้ามฝั่งเพื่อกลับบ้านแล้วเสร็จเวลา 19.00 น. ไม่มีนักเรียนหรือประชาชนตกค้าง สถานการณ์คลี่คลาย
การติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือประสานงาน ฝั่งที่ว่าการอำเภอโพนทองติดต่อ นางศิศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโส โทร 0922806084 ฝั่งปั้มน้ำมันบางจากติดต่อนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง โทร 0818673991 นายขวัญราม ปลัดป้องกัน โทร 0639037495

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด