นราฯจัดยิ่งใหญ่ ปล่อยนักปั่นทั่วไทย โครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย” อย่างสวยงาม

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราฯจัดยิ่งใหญ่ ปล่อยนักปั่นทั่วไทย
โครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย” อย่างสวยงาม

(30 ก.ค.65) .นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย” 29-30 กรกฎาคม 2565 ปล่อยตัวจากสวนสิรินธร บูเก๊ะตา-ยือลี-สวนสิรินธร รวมระยะทาง 94 กิโลเมตร ซึ่งสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ก่อเกียรติ เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักปั่นจักรยานจากไทย-มาเลเซีย กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมฯ

โดยนักปั่นจักรยานฯ ปั่นออกจากสวนสิรินธร อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ไปถึงด่านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง และเดินทางต่อไปยังอำเภอยือลี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยจุดหมายปลายทางอยู่ที่มัสยิดประจำอำเภอยือลี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งเมื่อถึงมัสยิดประจำอำเภอยือลี โดยมี (Mohd Aidil Afizie Bin Daud ) มูฮัมหมัด ไอดิล อาฟีซี เดาวน์ ผอ.การท่องเที่ยวยือลี ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเยลี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอยือลี รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนอำเภอยือลี และปลูกต้นไม้ จำนวน 2 ต้น บริเวณมัสยิดประจำอำเภอยือลีด้วย

นายสุรัตน์ ทองเมือง นักปั่นจักรยานแขนเดียว จากจังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ที่ได้ปั่นจักรยานข้ามประเทศเป็นครั้งแรก และรู้สึกประทับใจการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวนราธิวาสและชาวมาเลเซีย สัญญาว่าจะมาปั่นจักรยานที่จังหวัดนราธิวาสอีกครั้ง เมื่อมีโอกาส

ส่วนนักปั่นจักรยานคนอื่นๆ พูดเป็นเสียงเดียวว่ารู้สึกประทับใจกับโครงการ “ปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย” เป็นอย่างมาก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนทั้ง 2ประเทศ และยังกระชับมิตร เมืองพี่เมืองน้อง ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ร่วมถึงความมั่นคงชายแดนต่อกัน ที่มีภูมิประเทศติดต่อกันได้เป็นอย่างดี

สำหรับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย สำเร็จได้อย่างดียิ่งสร้างสุขและสิ่งดีๆมากมาย

ตามที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้สนับสนุนให้จังหวัดนราธิวาสโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาส การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนราธิวาสและภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการจัดโครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทย-มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1.เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.เพื่อการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยมาเลเซีย
3.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่
5. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา