สมาคมกีฬาทางอากาศและกีฬาร่มบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินนานาชาติราชบุรีเอเซียนคัพครั้งที่1.

จ.ราชบุุรี/เมื่อวันที่31ก.ค.2562เวลา14.00น.สมาคมกีฬาทางอากาศและกีฬาร่มบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันร่มร่อนบินนานาชาติราชบุรีเอเซียนคัพครั้งที่1.

ที่บริเวณเขาประทับช้าง ตำบลรางบัวอ.จอมบึง จ.ราชบุรี นาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ ดิษยะศรินนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนักกีฬาลงแข่งขัน 5 ประเทศได้แก่ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว อินเดีย การแข่งขันระหว่างวันที่ 31ก.ค.62-4ส.ค.62 ทางด้านนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า การแข่งกีฬารมร่อนที่บริเวณเขาประทับช้าง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี แห่งนี้เป็นสนามที่มีการสำรวจทางอากาศโดยคณะกรรมการทั้ง 5 ประเทศให้ความสนใจมากเพราะเป็นสถานที่เหมาะแก่การแข่งขันเราได้จัดแข่งขันมาแล้ว10 กว่าปีสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับชาติต่อไปนอกจากนี้ยังมีอีก 5 ประเทศที่ส่งผู้แข่งขันและจะเดินทางมาแข่งขันในครั้งด้วย.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน