ลุยต่อเพื่อประชาชน …. ทหารพราน 32 ร่วมกับ จิตอาสา หมวดการทาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เร่งปเดเส้นทางการจราจรที่ถูกดินถล่มสไลด์ลงมาทับถนน…

ลุยต่อเพื่อประชาชน …. ทหารพราน 32 ร่วมกับ จิตอาสา หมวดการทาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เร่งปเดเส้นทางการจราจรที่ถูกดินถล่มสไลด์ลงมาทับถนน…

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. พันเอก รัตนะ พัฒนะโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3203 ชุดบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางดินสไลด์ปิดเส้นทางการสัญจรโดยสามารถใช้สัญจรไป – มา ได้เพียง 1 ช่องทางการจราจรเท่านั้น เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานานในบริเวณพื้นที่ บ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยหน่วยได้ประสานหมวดการทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมและนำดินออกจากผิวการจราจรอย่างเร่งด่วนแล้ว