พะเยา ชาวบ้านแห่ขอโชค เจ้าพ่อวัวแดง

พะเยา ชาวบ้านแห่ขอโชค เจ้าพ่อวัวแดง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกบ้านแม่ใส หมู่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พากันนำผ้าเจ็ดสีดอกไม้ธูปเทียน เข้าไปกราบไหว้เจ้าพ่อวัวแดง ซึ่งอยู่ปากทางเข้าออกของบ้านแม่ใส เพื่อขอโชคลาภและปกปักรักษาคุ้มครองตลอดจน เรื่องการปลูกพืชผลทางการเกษตร ทำไร่ทำนาในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูการทำนานี้

จากการสังเกตุพบว่า บ้านแม่ใส หมู่ 3 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างรูปปั้นวัวแดงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตัว แล้วนำมาตั้งไว้บนแท่นตรงปากทางเข้าออกหมู่บ้านแม่ใส ไว้ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของหมู่บ้านโดยชาวบ้านเชื่อว่าวัวแดง มีเทพสิงสถิตอยู่ ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครอง ตลอดจนให้โชคลาภ และคอยดูแลเรื่อง น้ำใช้การเพาะปลูกพืชผลทำไร่ทำนา ทางการเกษตรให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดฤดูกาล พอถึงฤดูก่อนจะมีการ ทำนาชาวบ้านจะพากันนำดอกไม้ธูปเทียนผ้า 7 สี มาเซ่นบูชาเพื่อขอพรขอโชคลาภ ตลอดจนขอเรื่องน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร ให้ได้ผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของคนในพื้นที่ด้วย สิ่งก่อสัมฤทธิ์ผล ทุกอย่าง จนวัวแดงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมายาวนาน จนถึงทุกวันนี้

จากการเซ่นไหว้ขอพรเจ้าพ่อวัวแดงครั้งนี้ชาวบ้านต่างก็ได้นำเอาวัวแดงที่สร้างมา 30 ปีและมีวัวแดง 2 ตัวและหมู่บ้าน แม่ใสหมู่ที่ 3 จึงนำเอาเลขมาประมวลรวมกันเป็น 302 และ 32 เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในวันที่ 1 มิถุนายน 63 ที่จะถึงนี้

นาง นงคราญ นักหล่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลแม่ใสอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ความเป็นมาของบ้านทุ่งวัวแดง ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายสมัยก่อน ได้อพยพมาจากเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ที่จุดตรงนี้ จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมที่จะทำมาหากินอยู่อย่างมีความสุข และจุดดังกล่าวมีวัวแดงและลำน้ำใสไหลผ่านและมีฝูงวัวแดงออกมาจากป่าแล้วมารวมตัวจุดตรงนี้ซึ่ง เป็น แหล่งดินโป่งที่วัวมาหากิน และชาวบ้านได้มาสร้างหมู่บ้านอยู่ตรงจุดนี้มา ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความอุดมสมบูรณ์

ปัจจุบันรุ่นลูกรุ่นหลานเดี๋ยวนี้ ยังไม่เข้าใจคำว่าวัวแดงเป็นยังไงชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์วัวแดง ขึ้นมา ตั้งไว้ปากทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือหมู่บ้านทุ่งวัวแดง และประวัติความเป็นมาว่าทุ่งวัวแดงมาจากไหน

สำหรับคนที่ศรัทธาและนับถือก็จะเข้ามากราบไหว้ นำผ้า 7 สีอาหารคาวหวาน น้ำเขียวน้ำแดงมากราบไหว้ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน และลูกหลานจะได้รู้ว่าบรรพบุรุษ ได้สร้างหมู่บ้านนี้ขึ้นมามีความอยู่ดีมีสุขตามความเชื่อและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และให้รำลึกถึงการใช้วัว-ควายทำไร่ทำนา จนถึงเรื่องความเป็นอยู่ ตบอดจนการปลูกพืชผลทางการเกษตรในหมู่บ้านนี้น้ำไม่ขาดแคลนและอยู่เย็น
เป็นสุข ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างรูปปั้นวัวแดงขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษ์ ของหมู่บ้านมา 30 ปี จนถึงปัจจุบัน