ม.แม่โจ้ จัดพิธีเปิด กาดแม่โจ้ 2477 และ การประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 8

ม.แม่โจ้ จัดพิธีเปิด กาดแม่โจ้ 2477 และ การประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 8

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเปิด “กาดแม่โจ้ 2477” และ “การประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 8” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปี กาดแม่โจ้ 2477 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงาน และดื่มนม ร่วมกันเนื่องใน’วันดื่มนมโลก’ (World Milk Day) โดยกาดแม่โจ้ 2477 นั้น เป็นตลาดการค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ โดยนำผลผลิตที่ได้จาก “โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เทคนิคทางการเกษตรจากการปฎิบัติงานจริงนอกห้องเรียน และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จนสามารถนำไปเป็นทุนการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ณ ศูนย์คาวบอยมาร์เก็ต มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ทรงวุฒิ ทับทอง