พ่อเมืองเชียงใหม่ประธานเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าการบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

พ่อเมืองเชียงใหม่ประธานเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าการบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

เย็นวันนี้ 30 พ..62 ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นการถวายดอกไม้ เพื่อบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” หรือ “เสาหลักเมือง” เริ่มต้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” (เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก โดยนับเดือนตามปีปฏิทินแบบล้านนา) เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตร และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ดังนั้น ในประเพณีบูชาเสาอินทขิลจึงได้มีการอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้เกิดฝนตก แห่ไปรอบเมืองเชียงใหม่ และนำไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ และสรงน้ำพระมหาหมื่นวุฑฒิญาโณ วัดหอธรรม เชียงใหม่ อีกด้วย ซึ่งมีประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. นายคมศักดิ์ หล่อเถิน / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่