พะเยา กำนันบัานต้ำนำทีมต้านโควิด19 ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้าน

พะเยา กำนันบัานต้ำนำทีมต้านโควิด19 ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้าน

นายจิรพงศ์ ใจลา กำนัน ต.บ้านต๊ำ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา นำทีม ผญบ.อสม จิตอาสา และ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล กว่า 50 คนนำขบวนรถ แห่รอบหมู่บ้าน และเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 ให้แก่ชาวบ้าน 13 หมู่บ้านในตำบลบ้านต๊ำ.อ.เมือง.จ.พะเยา ได้รับทราบเพื่อคลายความวิตกังวลและให้ปฎิบัติตัวอย่างไรให้อยู่ในสังคมหมู่บ้านอย่างมีความสุข ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ตามประกาศ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผลในวันที่ 30 มีนาคม 3563 เป็นต้นไป เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในตำบลบ้านต๊ำได้รับทราบ

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังเข้มข้น และจนถึงขณะนี้พบเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 40 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย ไม่พบเชื้อ 36 ราย รอผลตรวจ 2 ราย รักษาหายกลับบ้าน 36 ราย ยังอยู่ที่โรงพยาบาล 4 ราย