นักฟุตบอลอาวุโสสนามทรายตะวัน (ทีมงาน “เราชอบคนรักกัน) ไม่ทอดทิ้งสังคม นำสิ่งของเช่น น้ำดื่ม อาหารสด อาหารแห้ง และยากันยุงไฟฉายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้กับหน่วยงานดับไฟป่าเชียงใหม่

นักฟุตบอลอาวุโสสนามทรายตะวัน (ทีมงาน “เราชอบคนรักกัน) ไม่ทอดทิ้งสังคม นำสิ่งของเช่น น้ำดื่ม อาหารสด อาหารแห้ง และยากันยุงไฟฉายเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้กับหน่วยงานดับไฟป่าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นักฟุตบอลอาวุโส สนามทรายตะวัเชียงใหม่ นำโดย ดต. พิรชัช ชูชัยมงคล ( ดาบแดง ) นายจเร ศักดิ์คีรินทร์ พร้อมสมาชิกจำนวนกว่า 20 ชีวิต ได้สมทบทุนซื้อสิ่งของใช้จำเป็น อาทิ น้ำดื่ม อาหารสด อาหาร ยากันยุง ไฟฉาย ตลอดจนเครื่องดื่มและบำรุงกำลัง มอบให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือ บริเวณพื้นสวนโลก ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ที โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์.ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำของที่ได้รับบริจาค กระจายให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต่อไป