ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวน ปกป้องอธิปไตยชายแดนทะเลตะวันออก

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวน ปกป้องอธิปไตยชายแดนทะเลตะวันออก
ที่ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1

เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี ส่งเรือไปปฏิบัติหน้าที่ หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด
สำหรับหมู่เรือที่ส่งไปนั้น ประกอบด้วย เรือหลวงกันตัง เรือ ต.81 เรือ ต.262 และ เรือ ต.270 มีหน้าดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนทางทะเล จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชน โดยมีวงรอบในการปฏิบัติหน้าที่ 3 เดือน

นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ กล่าวว่า หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ส่วนที่ 1 ซึ่งการไปปฏิบัติราชการครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการปฏิบัติการทางเรือ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย อีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก