ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

………………วันที่29ธันวาคม2563เวลา17.00นนายวรพันธุ์ สุวัณณนุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พล.ตดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ผบ.มทบ12พ.อ สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ ก.ร.ม.นปราจีนบุรี พล.ต.ต นันทวุทฒิ สุวรรณละออง ผบก ภจวปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการและนางมาละนี จินดารัตน์ ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดหลักบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 บริเวณจุดตรวจหน้าตู้ยามสายตรวจหนองชะอม ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี

พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เข้มแข็ง เคร่งครัด ตามมาตรการที่กำหนดในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid – 19 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง อดทน และจิตบริการ ก่อนเดินทางไปยังตรวจเยี่ยมจุดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี