ถวายโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

“ถวายโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา และนายแพทย์วิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดพิธีถวายโล่วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือวัดปาโมกข์ (วัดปากพู่) ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา พร้อมถวายเครื่องไทยทาน แด่พระมหาเชษฐ์ ภูริจิตโต เจ้าคณะอำเภอกะปง เจ้าอาวาสวัดปาโมกข์ (วัดปากพู่) ภายใต้การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1.สะอาดร่มรื่น
2.สงบร่มเย็น
3.สุขภาพร่วมสร้าง
4.ศิลปะร่วมจิต
5.ชาวประชาร่วมพัฒนา โดยมีนางนวลจันทร์ โพธิ์วิจิตร นายอำเภอกะปง ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางชุติมา ยิ่งเจริญภักดี รักษาการสาธารณสุขอำเภอกะปง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกะปง กำนันตำบลท่านา และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอำเภอกะปง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน