แม่อายผวาตั้งด่านคัดกรองโควิด24 ชั่วโมง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
แม่อายผวาตั้งด่านคัดกรองโควิด24 ชั่วโมง

30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 1500น
กลัวว่าจะหลุดรอดเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่อาย ฝาง ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการร่วมตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ที่บ้านแสนสุข ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ส่วนราชการร่วมบูรณาการตั้งด่านคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยเมื่อตัวเมืองเชียงใหม่ตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1คน และมีผู้เชื่อว่าจะมีสิทธิเสี่ยงติดอีก 300 กว่าคน และที่ทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้มีผู้ป่วยจำนวนกว่า9 คนที่พบ ทางพื้นที่อำเภอแม่อาย จึงทำการตั้งด่านทำการคัดกรองสกัดกั้นโควิด-19 ทางนางสลีลญา คำภาแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอแม่อายได้กล่าวว่าทางอำเภอแม่อายจัดตั้งด่านสกัดกั้นตลอด24 ชั่วโมง

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาสู่พื้นที่ นายเอกชัย กัลยา สาธารณสุขอำเภอแม่อาย ได้กล่าวว่าได้ทำการตรวจผู้ที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน และยังไม่มีใครมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาซี ไม่พบผู้เสี่ยงไดไดทาง พตท.ประทีป เสียงดัง รองผู้กำกับการตำรวจภูธรแม่อายได้นำกำลังตำรวจภูธร และอาสาสมัครตำรวจบ้านมาร่วมในการอำนวยความสะดวก พตท.กิติพงษ์ ชัยอนันต์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน334 นำกำลังตำรวจตระเวนชายแดนมาร่วมอำนวยความสะดวกในการตั้งด่านร่วม นายราชา คำพินิจ กำนันตำบลท่าตอนนั้นนำผู้ใหญ่บ้านและ อสม มาร่วมทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ผ่านไปมา และทางนายชาญชัย ศรีวชิรพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนำทีมร่วมอำนวยความสะดวกให้กับชุดปฏิบัติการคัดกรองในด่านตรวจโควิด-19 ในการตรวจผู้ที่ผ่านไปมาจำนวนหลายร้อยคน ยังไม่พบผู้ที่มีไข้ หรืออุณหภูมิสูง