สมาคมสื่อมวลชนร่วมงานขาวดำคุณพ่อเซ้ง วัชรลิมปกรณ์

สมาคมสื่อมวลชนร่วมงานขาวดำคุณพ่อเซ้ง วัชรลิมปกรณ์ ณ.วัดหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

29 ตุลาคม2563 เวลา15.00 น.นาย. สมพงษ์ มหาวงค์ นายอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในการ ฌาปนกิจศพ คุณพ่อเซ้งวัชรลิมปกรณ์ บิดา นายศักดิ์ชัย ว้ชรลิมปกรณ์ มี แขกผู้มีเกียรติมาร่วมประชุมเพลิง ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และยังได้มีสื่อมวลชน ต่างๆ และนายกสมาคม สื่อมวลชนมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย นายศักดิ์ชัย วัชรลิ้นปกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย