ร้อยเอ็ดเลิศบุศย ์รอง.ผวจ.รอ. ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลพร้อมม็อปคัดค้าน /PALANCHAI TV/MOITC/ชสอท./nuk-bopit-kanit/0817082129/รายงาน

ร้อยเอ็ดเลิศบุศย ์รอง.ผวจ.รอ. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าชีวมวลพร้อมม็อปคัดค้าน

/PALANCHAI TV/MOITC/ชสอท./nuk-bopit-kanit/0817082129/รายงาน


ร้อยเอ็ดเลิศบุศย ์รอง.ผวจ.รอ. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโรงไฟฟ้าชีวมวลพร้อมม็อปคัดค้าน/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/บพิตร-คณิต-บริหาร/0817082129/รายงาน

เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ที่(29 ตุลาคม2562) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดโดยมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.

บริษัทน้ำตาลบ้านโปงจำกัดได้เสนอแผนรูปแบบความต้องการและกำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ครั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับผลกระทบและคัดค้านไม่อยากให้มีโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด การพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลน้ำตาลดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผล สิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อประชาชนพื้นที่ ให้ทราบถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมเวที กว่า 1,600 คน

พร้อมนี้ได้มีม็อปของชาวบ้าน ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลสระบัว และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 คน เดินทางมาเปิดเวทีไฮปาร์ค เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เนื่องจากว่ากลัวมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโนนสวรรค์ มีแกนนำ นำชาวบ้านส่วนมากเป็นผู้หญิง และเด็ก เข้าร่วมชูป้ายประท้วง โดยแกนนำจะพยายามนำมวลชนเข้าไปคัดค้านที่เวทีรับฟังความคิดเห็น แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยน้ำหวาน จาก สภ.ปทุมรัตต์ นำกำลังขัดขวางและผลักดันไม่ให้เข้าไป

มวลชนมีการผลักดันกับเจ้าหน้าตำรวจสักพัก จนหมดแรงเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้หญิง**เป็นลมไป2 รายได้ปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมีการเผาพริก เผาเกลือ ซาบแช่ง ขับไล่ จนหมดแรง และสลายตัวหลังสิ้นสุดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ และนัดหมายกันมาอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ในเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/MOITC/สมนึก-ประธาน/บพิตร-คณิต-บริหาร/0817082129/รายงาน