นายวิริยะ ทองผา นายก อบจ. มุกดาหารได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง บริเวณถนนกลางเมืองหนองสูง จากถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงถึงหน้าวัดไตรภูมิ. ภายใต้มาตรการ New Normal คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น น. นายวิริยะ ทองผา นายก อบจ. มุกดาหารได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดถนนวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง บริเวณถนนกลางเมืองหนองสูง จากถนนหน้าโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงถึงหน้าวัดไตรภูมิ. ภายใต้มาตรการ New Normal คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน

ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีผู้ไทย และแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองเก่าหนองสูง และอื่นๆอีกมากมาย ในการจัดงานครั้งนี้นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง เปิดเผยว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การต้อนรับนักปั่นที่จะเดินทางมาปั่นจักรยานในงานปั่นสนุกสูดโอโซน ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 และเตรียมการเปิดการท่องเที่ยวหน้าหนาวที่จะถึงนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้พี่น้องชาวอำเภอหนองสูง และอนุรักษ์วัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูงให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสืบไป ในการจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน ประมาณ 1 ล้านบาท. ซึ่งถือได้ว่าประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมายมีผู้ติดตามชมการไลฟ์สดทาง สวท. มุกดาหาร เกือบห้าหมื่นคน.