พัฒนาการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562.

จ.ราชบุรี/พัฒนาการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562.

ที่โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่30 ส.ค.2562เวลา10.00น.นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่ผู้แทนชุมชนต่างๆจำนวน13 แห่งของ จ.ราชบุรี และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวง การจัดกิจกรรมในวันนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2557 จนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 281 แห่งโอกาสเดียวกันได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นของกองทุนแม่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทุนแม่จำนวน 10 ชุมชน 10 อำเภอของ จ.ราชบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและสิริมงคลอีกทั้งยังเป็นการรวมพลังแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีแก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน