หน่วยทหารจิตอาสากองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

หน่วยทหารจิตอาสากองทัพบก ช่วยเหลือประชาชนออกรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

////////////////////////////
เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง ได้จัดชุดกำลังพลจิตอาสากองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.เกาะช้าง) อสม. – อาสาสมัครกิจการพลเรือน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ บ.ป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ทหาร ร้อย.ม.3 ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน ////////////